ขับเคลื่อนชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภอ

ที่มา : แฟนเพจ สคล ภาคตะวันออก โดยฝ่ายสื่อบูรพาไร้พ่าย


ภาพประกอบจากแฟนเพจ สคล ภาคตะวันออก


ขับเคลื่อนชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภอ thaihealth


จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนการขับเคลื่อนงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภองดเหล้าครบพรรษาระดับภาค


เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกร่วมกับเครือข่าองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนการขับเคลื่อนงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภองดเหล้าครบพรรษาระดับภาค ในการทบทวน ถอดบทเรียน ชวนก่อนเข้าพรรษา ชวน ชม เชียร์ ในพื้นที่ของภาคตะวันออก เพื่อให้เห็นแนวทางจากภาคอื่นๆ ในการทำกระบวนการกับชุมชนคนสู้เหล้า การเก็บข้อมูล และกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นว่าสะท้อนปัญหา ผลผลิต อย่างไร ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการฯ นักวิชาการภาคฯ และผู้ประสานงานงานภาคฯ ร่วมกันหนุนเสริมแผนงานของจังหวัดในการทำข้อมูล กิจกรรมในพื้นที่ตนเอง ณ โรงแรมสราญรมย์รีสอร์ท จันทบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code