ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 10 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง กาญจนบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตาก นครนายก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี สระแก้ว และอุทัยธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351259

Shares:
QR Code :
QR Code