ขอเชิญร่วมเข้าประกวด Thailand NGO Awards 2016

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด Thailand NGO Awards 2016
เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ขอเชิญองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย(NGO) ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสมัครเข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 (Thailand NGO Awards 2016)
รางวัลประจำปีนี้ช่วยสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเราจะให้รางวัลแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฎิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้องค์กรต่างๆเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป
ในแต่ละปี จะมีองค์กรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 12 องค์กร และจะมี 3 องค์กรที่จะได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลทั้งหมดในปีนิ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดเล็ก รายได้ต่อปีต่ำกว่า 2 ล้านบาท
2. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลาง รายได้ต่อปีตั้งแต่ 2 ล้านถึง 10 ล้านบาท
3. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ รายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
4. รางวัลองค์กรโดดเด่นประจำปี
5. รางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี
ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆในงานประกาศผลรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน ปี 2560 โดยองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.resource-alliance.org/Thailand-NGO-awards หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/ThailandNGOAwards
ที่มา : มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด Thailand NGO Awards 2016

เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ขอเชิญองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย(NGO) ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสมัครเข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 (Thailand NGO Awards 2016)

รางวัลประจำปีนี้ช่วยสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเราจะให้รางวัลแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฎิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้องค์กรต่างๆเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

ในแต่ละปี จะมีองค์กรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 12 องค์กร และจะมี 3 องค์กรที่จะได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลทั้งหมดในปีนิ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดเล็ก รายได้ต่อปีต่ำกว่า 2 ล้านบาท

2. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลาง รายได้ต่อปีตั้งแต่ 2 ล้านถึง 10 ล้านบาท

3. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ รายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

4. รางวัลองค์กรโดดเด่นประจำปี

5. รางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี

ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆในงานประกาศผลรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน ปี 2560 โดยองค์กรพัฒนาเอกชน

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.resource-alliance.org/Thailand-NGO-awards หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/ThailandNGOAwards

ที่มา : มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

Shares:
QR Code :
QR Code