ขอเชิญร่วมสมทบทุน สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ของชุมชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เชิญชวนมวลมิตรสมทบทุน สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ของชุมชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” สร้างกระบวนการ “สู้ภัยด้วยใจชุมชน” ให้ชุมชนมประสบภัย เป็นชุมชนป้องกันภัย เกิดทีมจิตอาสา พึ่งตนเอง และออกไปช่วยเพื่อนได้ระยะยาว
บัญชี มูลนิธิชุมชนไท
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์
เลขที่ 061-0-24961-4
ประสานพวกเรา อดีตอาสาภัยสึนามิ
คุณไมตรี โทร. 089-6507805
คุณปรีดา โทร. 081-6121250
คุณจำนงค์ โทร. 081-5627373
คุณพิชยา (ดุก) โทร. 086-9637744
คุณนิศานาถ (ตู่) โทร. 082-7889878

เชิญชวนมวลมิตรสมทบทุน สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ของชุมชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” สร้างกระบวนการ “สู้ภัยด้วยใจชุมชน” ให้ชุมชนมประสบภัย เป็นชุมชนป้องกันภัย เกิดทีมจิตอาสา พึ่งตนเอง และออกไปช่วยเพื่อนได้ระยะยาว

บัญชี มูลนิธิชุมชนไท

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์

เลขที่ 061-0-24961-4

ประสานพวกเรา อดีตอาสาภัยสึนามิ

คุณไมตรี โทร. 089-6507805

คุณปรีดา โทร. 081-6121250

คุณจำนงค์ โทร. 081-5627373

คุณพิชยา (ดุก) โทร. 086-9637744

คุณนิศานาถ (ตู่) โทร. 082-7889878

ที่มา : มูลนิธิชุมชนไท

Shares:
QR Code :
QR Code