ขอเชิญร่วมงาน เพชรบุรี ดีจัง! Forum

ชอเชิญร่วมงาน เพชรบุรี ดีจัง! Forum
ปฏิบัติการขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่เมืองศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน
เช้าจรดค่ำ ณ วัดใหญ่สุวรรณรารามวรวิหาร
ภายในงานจะได้พบกับ
• เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในเมืองเพชร
• นิทรรศการผลงานจากการเรียนรู้เมืองเพชร รวมผลงานจาก ศิลปิน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ที่เคยมาใช้เมืองเพชรเป็นแหล่งเรียนรู้กว่า 100 ผลงาน อาทิ หุ่นจำลอง ภาพเขียน ภาพถ่าย Vernadoc ภาพพิมพ์ สเก็ต ภาพยนต์ หนังสือ ฯลฯ
• เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน ทำ Vernadoc แกะแบบพิมพ์ไม้ (Wood Cut) พิมพ์สกรีน พิมพ์จากสีธรรมชาติ ลอกลายฝาผนัง โปสการ์ดเดินทาง วาดภาพสีน้ำ ฯลฯ
• การแสดง ได้แก่ ดนตรีชุมชนคนเมืองเพชร ละครหุ่นเงา เรื่องเล่าจากชุมชน ดนตรี TK Band หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี
• ลงพื้นที่เรียนรู้ (19 มีนาคม 2559) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนองปรง ปูนปั้นบ้านครูทองร่วง เอมโอษฐ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ทอดน่องเมืองเพชร ทัวร์ตลาด ชมวัฒนธรรม
หมายเหตุ ฟรี! ทุกกิจกรรม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 084-1061802
ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ขอเชิญร่วมงาน เพชรบุรี ดีจัง! Forum

ปฏิบัติการขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่เมืองศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 เช้าจรดค่ำ

ณ วัดใหญ่สุวรรณรารามวรวิหาร

ภายในงานจะได้พบกับ

• เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในเมืองเพชร

• นิทรรศการผลงานจากการเรียนรู้เมืองเพชร รวมผลงานจาก ศิลปิน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ที่เคยมาใช้เมืองเพชรเป็นแหล่งเรียนรู้กว่า 100 ผลงาน อาทิ หุ่นจำลอง ภาพเขียน ภาพถ่าย Vernadoc ภาพพิมพ์ สเก็ต ภาพยนต์ หนังสือ ฯลฯ

• เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน ทำ Vernadoc แกะแบบพิมพ์ไม้ (Wood Cut) พิมพ์สกรีน พิมพ์จากสีธรรมชาติ ลอกลายฝาผนัง โปสการ์ดเดินทาง วาดภาพสีน้ำ ฯลฯ

• การแสดง ได้แก่ ดนตรีชุมชนคนเมืองเพชร ละครหุ่นเงา เรื่องเล่าจากชุมชน ดนตรี TK Band หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

• ลงพื้นที่เรียนรู้ (19 มีนาคม 2559) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนองปรง ปูนปั้นบ้านครูทองร่วง เอมโอษฐ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ทอดน่องเมืองเพชร ทัวร์ตลาด ชมวัฒนธรรม

หมายเหตุ ฟรี! ทุกกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 084-1061802

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code