ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลศิลปะ JaF ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลศิลปะ JaF ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2558
ณ the jas ลาดพร้าว-วังหิน
พบกับสุดยอด Showcase Art Workshop Gamer Animation การแสดงเปิดหมวก ดนตรี หุ่นมือ การแสดงงานศิลปะ งานประดิษฐ์ หนังสือ อาหาร Fution สื่อศิลปะในรูปแบบ Art Market
สอบถามรายละเอียด
โทร. 084-923-9027
www.mediaatyoungstudio.com
facebook : mediaatyoungstudio

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลศิลปะ JaF ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2558

ณ the jas ลาดพร้าว-วังหิน

พบกับสุดยอด Showcase Art Workshop Gamer Animation การแสดงเปิดหมวก ดนตรี หุ่นมือ การแสดงงานศิลปะ งานประดิษฐ์ หนังสือ อาหาร Fution สื่อศิลปะในรูปแบบ Art Market

สอบถามรายละเอียด

โทร. 084-923-9027

www.mediaatyoungstudio.com

facebook : mediaatyoungstudio

Shares:
QR Code :
QR Code