ขอเชิญร่วมงานเทศกาลหุ่นสายสัมพันธ์เยาวชน

เทศกาลหุ่นสายสัมพันธ์เยาวชน
Harmony Youth String Puppets Festival 2015
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2558
ณ พิพิธภัณฑ์ ไทหัว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 085-148-3338
ที่มา : มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เทศกาลหุ่นสายสัมพันธ์เยาวชน

Harmony Youth String Puppets Festival 2015

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2558

ณ พิพิธภัณฑ์ ไทหัว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 085-148-3338

ที่มา : มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code