ขอเชิญร่วมงานเดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8

เชิญร่วมงานเดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8
มูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคี อันได้แก่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส, กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, บริษัทอินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทร่วมทุนชนบท จำกัด, มูลนิธิยุวพัฒน์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกัน จัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ บริเวณสวนป่ารักน้ำสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ และใช้เส้นทางเดินวิ่ง รวม 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร
ภายในงานมีบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย อาทิเช่น บูธนวด บูธกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือ การให้และการแบ่งปัน โดยสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนในการแบ่งปัน โดยการนำสิ่งของมือ 2 ที่ยังคงสภาพดี แต่ไม่ใช่งานแล้วมามอบให้กับร้านปันกัน เพื่อแปลเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กผู้ยากไร้
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ สมัครเข้ามาได้ที่ http://bit.ly/RunforloveVHF ราคาการสมัคร 400 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อ สอบถาม โทร 087-0100770 , 085-9000389
ที่มา : มูลนิธิหัวใจอาสา

เชิญร่วมงานเดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8

มูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคี อันได้แก่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส, กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, บริษัทอินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทร่วมทุนชนบท จำกัด, มูลนิธิยุวพัฒน์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกัน จัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ บริเวณสวนป่ารักน้ำสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ และใช้เส้นทางเดินวิ่ง รวม 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร

ภายในงานมีบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย อาทิเช่น บูธนวด บูธกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือ การให้และการแบ่งปัน โดยสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนในการแบ่งปัน โดยการนำสิ่งของมือ 2 ที่ยังคงสภาพดี แต่ไม่ใช่งานแล้วมามอบให้กับร้านปันกัน เพื่อแปลเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กผู้ยากไร้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ สมัครเข้ามาได้ที่ http://bit.ly/RunforloveVHF ราคาการสมัคร 400 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อ สอบถามโทร 087-0100770, 085-9000389

ที่มา : มูลนิธิหัวใจอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code