ขอเชิญร่วมกิจกรรมสื่อธรรมชาติสร้างสรรค์การเรียนรู้ "เขาใหญ่ดีจังคราฟต์"

กิจกรรมสื่อธรรมชาติสร้างสรรค์การเรียนรู้ “เขาใหญ่ดีจังคราฟต์”

วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ลานหญ้า หน้าศูนย์อาหาร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 25 – 26 ก.พ. 60 เวลา 10.00 – 16.30 น.
สนุกกับลานกิจกรรมคราฟต์ เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น ทำสมุดบันทึก ปั้นดิน โปสการ์ด ทำนกเงือก ที่คาดผมเขาสัตว์ ทำหน้ากากเสือ เย็บตุ๊กตาโตโตโร่ วาดภาพสีธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากกว่า 30 กิจกรรม
กิจกรรมเดินป่า พ่อแม่ลูก
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.60 1 รอบ* เวลา 13.00 – 15.00 น. รับได้ 50 คน
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 2 รอบ* เวลา 10.30 น. และเวลา 13.00 น. รับได้รอบละ 50 คน
* เต็มแล้วทั้งสองรอบ
กิจกรรมเทลเด็ก รับแผนที่ เดินได้เอง เดินได้ทั้งวัน
กิจกรรมดูนก* 26 ก.พ. 60 เวลา 06.30 – 08.30 น.
เที่ยวป่า พกกระติกน้ำ / พกถุงผ้า รับของที่ระลึกฟรี ที่เขาใหญ่ดีจัง

วันที่ 25 – 26 ก.พ. 60 เวลา 10.00 – 16.30 น.

สนุกกับลานกิจกรรมคราฟต์ เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น ทำสมุดบันทึก ปั้นดิน โปสการ์ด ทำนกเงือก ที่คาดผมเขาสัตว์ ทำหน้ากากเสือ เย็บตุ๊กตาโตโตโร่ วาดภาพสีธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากกว่า 30 กิจกรรม

กิจกรรมเดินป่า พ่อแม่ลูก

วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.60 1 รอบ* เวลา 13.00 – 15.00 น. รับได้ 50 คน

วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 2 รอบ* เวลา 10.30 น. และเวลา 13.00 น. รับได้รอบละ 50 คน

* เต็มแล้วทั้งสองรอบ

กิจกรรมเทลเด็ก รับแผนที่ เดินได้เอง เดินได้ทั้งวัน

กิจกรรมดูนก* 26 ก.พ. 60 เวลา 06.30 – 08.30 น.

เที่ยวป่า พกกระติกน้ำ / พกถุงผ้า รับของที่ระลึกฟรี ที่เขาใหญ่ดีจัง

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code