ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอน DIY Universal Cuff ประดิษฐ์เข็มขัดช่วยจับ…สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือ

กิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอน DIY Universal Cuff
ประดิษฐ์เข็มขัดช่วยจับ…สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือ
วิทยากรโดย ครูบัว วรรณประภา ตุงคะสมิต
จากคอลัมน์ Make some surprise ของ SOOK Magazine
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
ร่วมส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้กับน้องๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการด้วยการประดิษฐ์เข็มขัดช่วยจับ อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหยิบจับสิ่งของได้ง่ายขึ้น สามารถช่วยตัวเองได้ ลดอาการบาดเจ็บ โดยหลังจากเวิร์คช็อป SOOK จะนำเข็มขัดทั้งหมดมอบให้กับน้องๆ ต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอน DIY Universal Cuff

ประดิษฐ์เข็มขัดช่วยจับ…สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือ

วิทยากรโดย ครูบัว วรรณประภา ตุงคะสมิต

จากคอลัมน์ Make some surprise ของ SOOK Magazine

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ร่วมส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้กับน้องๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการด้วยการประดิษฐ์เข็มขัดช่วยจับ อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหยิบจับสิ่งของได้ง่ายขึ้น สามารถช่วยตัวเองได้ ลดอาการบาดเจ็บ โดยหลังจากเวิร์คช็อป SOOK จะนำเข็มขัดทั้งหมดมอบให้กับน้องๆ ต่อไป

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code