ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Burden of Diseases Networking workshop: Strengthen regional collaboration, cooperation in response to non-communicable diseases burden in South-East Asia and China

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม “Burden of Diseases Networking workshop: Strengthen regional collaboration,
cooperation in response to non-communicable diseases burden in South-East Asia and China”
ในวันที่ 10, 17, 24 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bodnetworking.bodthai.net

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม “Burden of Diseases Networking workshop: Strengthen regional collaboration,

cooperation in response to non-communicable diseases burden in South-East Asia and China”

ในวันที่ 10, 17, 24 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bodnetworking.bodthai.net

ที่มา : สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

Shares:
QR Code :
QR Code