ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามสนับสนุน
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่
” คุณคือคนสำคัญ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 10 ล้านเสียง”
เพื่อรวมพลังคนไทยปกป้องลูกหลานไทยจากอันตราจและพิษภัยบุหรี่
ร่วมลงชื่อได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
โรงพยาบาลชุมชน ทุกโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุก รพ.สต. และที่ อสม. ทุกท่าน
หรือ www.ashthailand.or.th

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามสนับสนุน

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

” คุณคือคนสำคัญ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 10 ล้านเสียง”

เพื่อรวมพลังคนไทยปกป้องลูกหลานไทยจากอันตราจและพิษภัยบุหรี่

ร่วมลงชื่อได้ที่

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

• สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

• โรงพยาบาลชุมชน ทุกโรงพยาบาลชุมชน

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุก รพ.สต. และที่ อสม. ทุกท่าน

• หรือ www.ashthailand.or.th

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code