ขอนแก่น เชิญชวนตักบาตรถนนบุญ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 thaihealth


เเฟ้มภาพ


เทศบาลนครขอนแก่น ชวนร่วมงานตักบาตรถนนบุญ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณถนนด้านหน้าวัดจอมศรี เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี "ตักบาตรถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างทางบุญเมืองเก่าบ้านเฮาศรีฐาน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีพระมหาณัฐกิตติ อนารโท, ดร.เจ้าอาวาสวัดจอมศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1, ศรีฐาน 2, ศรีฐาน 3, และศรีฐาน 4, วัดจอมศรี, โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน รวมทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


นายมนตรี เปิดเผยว่า"กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างทางบุญเมืองเก่าบ้านเฮาศรีฐาน" ที่วัดจอมศรี ชาวชุมชนศรีฐานจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือน ในแต่ละเดือน ครั้งนี้เป็นประจำเดือน พ.ย. 63


สำหรับกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ เป็นอีกหนึ่งของการต่อยอดจากโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ภายใต้ "Spark U ปลุกใจเมือง" ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อ ปี 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุโบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครขอนแก่น 0-4322-1667

Shares:
QR Code :
QR Code