ขอนแก่นหยุดดื่มหยุดขับพร้อมกัน 50 นาทีทำความดีถวายในหลวง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอินเทอร์เน็ต


 


ตามที่จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดงาน 999 ขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง เพื่อลดการใช้พลังงานพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยใช้ชื่อว่า 999 khonkaen green day ประกอบด้วยกิจกรรมหยุดรถ ปิดไฟ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบ้านเรือน กำจัดขยะ ฯลฯ พร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 09.09 – 09.59 น. เป็นเวลา 50 นาที 


ขอนแก่นหยุดดื่มหยุดขับพร้อมกัน 50 นาทีทำความดีถวายในหลวง


ซึ่งกิจกรรมหยุดรถพร้อมกันทั้งเมือง ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนขอนแก่นที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคี แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อลดการใช้พลังงานพร้อมกันทั้งจังหวัด ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและทำได้ยาก หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างแท้จริง 


แต่จังหวัดขอนแก่นได้เคยพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน จนสามารถบันทึกเป็นสถิติโลกด้วยกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว มีประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากถึง 50,208 คน ถือเป็นความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นได้อีกมิติหนึ่ง ที่คนขอนแก่นมีความภาคภูมิใจ และกิจกรรมหยุดรถพร้อมกันทั้งเมืองครั้งนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของประชาชนจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์การรวมพลังหยุดรถลดการใช้พลังงานพร้อมกันทั้งจังหวัดแห่งแรกของประเทศไทย


ขอนแก่นหยุดดื่มหยุดขับพร้อมกัน 50 นาทีทำความดีถวายในหลวงในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการลดพลังงาน ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จึงได้จัดกิจกรรม stopdrink  stopdrive  stopworld in 999 khonkaen green day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หยุดดื่ม หยุดสูบ หยุดรถ ลดโลกร้อน บริเวณถนนข้าวเหนียว ถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลังเมือง รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการรับรองว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่แห่งแรกของประเทศไทยจาก สถาบันริบลีส์ (เชื่อหรือไม่!) ของประเทศไทย


นายนิรุจน์ อุทธา นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนกล่าวว่า ได้ประสานข้อมูลกับ สถาบันริบลี่ส์(เชื่อหรือไม่!) ประเทศไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบว่ากิจกรรมหยุดรถพร้อมกันทั้งเมือง มีจังหวัดใดในประเทศไทยที่เคยทำมาก่อนหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่เคยมีจังหวัดใดทำมาก่อน หากจังหวัดขอนแก่นสามารถพิสูจน์ว่าทำได้จริง ก็จะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ทำกิจกรรมนี้ได้ 


ทั้งนี้ สถาบันริบลีส์(เชื่อหรือไม่!) ประเทศไทย ยินดีที่จะให้การรับรองด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสักขีพยานรองรับกิจกรรมนี้ในฐานะองค์กรที่เป็นที่เชื่อถือระดับสากล และถือเป็นเกียรติบัตรลำดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์โดยได้รับการรับรองจากสถาบันฯแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจกับคนขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง


นายสมพร นาคซื่อตรงนายสมพร นาคซื่อตรง ผู้จัดการสถาบันริบลี่ส์(เชื่อหรือไม่!) กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมการพัฒนาที่มีความท้าทาย ซึ่งจะได้หายากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ  และสถาบันฯมีความยินดีที่จะทำการรับรองให้ หากสามารถพิสูจน์ต่อสาธารณะ สามารถพิสูจน์ต่อสังคมแล้วว่าทำได้จริง   ที่สำคัญคือจะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเท่านั้น ที่สถาบันฯจะรับรองให้


ครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน ลดการดื่ม ลดการสูบ ลดอุบัติเหตุ  ตนจึงจะมาร่วมพิสูจน์และเป็นสักขีพยาน หากสามารถดำเนินการได้จริง ก็จะมอบเกียรติบัตรรับรองให้อย่างเป็นทางการ  นายสมพรกล่าว


พ.ต.อ.คณิต ดวงหัสดีพ.ต.อ.คณิต ดวงหัสดี ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การหยุดรถพร้อมกันทั้งเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จะควบคุมในถนนหลัก 4 สายคือ ถนนศรีจันทร์ ถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง และถนนหลังเมือง รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ทั้งนี้จะเริ่มหยุดรถ หยุดการใช้พลังงาน พร้อมกับรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการสูบบุหรี่ และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็จะมีเครือข่ายงดเหล้าภาคประชาชน ไปร่วมรณรงค์ลดเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย บริเวณถนนข้าวเหนียวในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะรณรงค์ให้ถนนข้าวเหนียวเป็นถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และเป็นต้นแบบการรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุอย่างจริงจัง ต่อเนื่องในระยะยาว


นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณสำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองกิจกรรม stopdrink stopdrive stopworld in 999 khonkaen  green day หยุดรถยาวต่อกันระยะทาง 4.5 กม. เพื่อลดการใช้พลังงาน รณรงค์งดเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุและสวมหมวกนิรภัย เป็นเวลา 50 นาทีนั้น สถาบันริบลี่ส์(เชื่อหรือไม่!) ประเทศไทย จะมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลาประมาณ 9.30 น.ถือว่าเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย ที่สามารถนำไปพัฒนาให้มีการบันทึกเป็นสถิติโลกได้ในอนาคตต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code