ขอนแก่นสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูคนไร้บ้าน

ที่มา :  เดลินิวส์


ขอนแก่นสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูคนไร้บ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


โครงการศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านถนนเหล่านาดี หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินและงบประมาณการก่อสร้างให้กับผู้แทนของชุมชน โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้านและกลุ่มคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน


หลังจากนั้น พล.อ.อนันตพร  ได้ประกอบพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพให้กับคนไร้บ้านในจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชน และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมรวมทั้งการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านขอนแก่น เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่มีการจัดตั้งเป็นโครงการนำร่อง บนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยมีแผนการก่อสร้างอาคารชั้นครึ่งขนาด 880 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเป็นค่าที่ดินและการก่อสร้างอาคาร เป็นเงินจำนวน 24 ล้าน 5 แสนบาท สามารถรองรับประชากรได้ 136 คน จากยอดคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นปัจจุบัน จำนวน 146 ราย


พล.อ.อนันตพร  กล่าวว่า  รัฐบาลได้มี นโยบายด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยยึดหลักการดำเนินงานตามรอยศาสตร์ของพระราชาในการทำงานอันได้แก่ เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้านและกลุ่มคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการเตรียมการเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นรูปธรรมหนึ่งที่ทำให้กลุ่มคนไร้บ้านภาคภูมิใจเพราะนั่นหมายถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อเกิดศูนย์นี้  กลุ่มคนไร้บ้านจะมีที่พักพิงที่เป็นหลักฐาน  สามารถตั้งหลัก และดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ ประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ