ขอนแก่นพบแม่วัยใส อายุน้อยสุด 11 ปี

นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เผยข้อมูลน่าวิตก พบ ด.ญ.วัย 11 ปี ในขอนแก่นตั้งท้องและเลี้ยงลูกแล้ว จากสถิติเฉลี่ยท้องไม่พร้อมอยู่ที่ 17 ปี จึงเตรียมร่วมกับหน่วยงานทำโครงการป้องกันและแก้ไข

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายคิมหันต์ ยงค์รัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถิติปัจจุบันเฉลี่ยอายุเด็กตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอยู่ที่อายุ 17  ปี แต่ จ.ขอนแก่น มีเด็กตั้งครรภ์และเลี้ยงบุตรแล้วอายุ 11 ปี  ทั้งนี้ สถาบันวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยยังระบุว่า จ.ขอนแก่น อยู่อันดับ 2 ของอาเซียน และในปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้งบประมาณจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่เป็น 1 ใน 2 จังหวัดทั้งประเทศ  เน้นทั้งด้านการป้องกันรักษาและการสื่อสารให้เข้าใจ  โดยจะต้องบูรณาการทั้งครอบครัว โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc  บ้านพักเด็ก สาธารณสุข โรงพยาบาล  ในบริบทชุมชนและหลักสูตรทักษะการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา

นอกจากนี้  เครือข่ายเฝ้าระวัง  ป้องกันและยุติความรุนแรง จ.ขอนแก่น และศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลขอนแก่น  มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทิศทางการพัฒนาระบบการทำงานของ จ.ขอนแก่น ในการป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ขอนแก่น  โดยจะมีการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นและการประชุมเตรียมความพร้อมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงในวันที่ 25 พ.ย. 2556

 

ที่มา : หนังสือพิมฟ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code