ขอนเเก่น ชวน 5 โรงเรียนเครือข่าย เข้าค่าย ‘Young สุข Young ไม่เสี่ยง’

                    ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

                   เเฟ้มภาพ

                    สสส. จับมือมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น ชวน 5 โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม และโรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในโครงการ “Young สุข Young ไม่เสี่ยง เพื่อสุขภาวะเยาวชนอีสาน” เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565

                    ในการจัดค่ายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศรีสุวรรณ ควรขจร รองประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. กล่าวเปิด โดยนายประพจน์ ภู่ทองคำ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร เลขาธิการมูลนิธิฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ ให้การต้อนรับ

                    นายศรีสุวรรณ ควรขจร รองประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า “ดีใจที่โครงการนี้นำปราชญ์ชาวบ้านมาเชื่อมต่อกับเยาวชน ป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ทำให้เยาวชนได้เข้าใจชีวิตและนำตัวอย่างของปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในชีวิต นี่คือภารกิจที่จำเป็นต้องมีการป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยมีความร่วมมือสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างสรรค์กิจกรรม สร้าง content ดีดีให้กับสังคม โครงการนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตัวเรา แต่เป็นความหวังที่คนรุ่นใหม่จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อสังคม ทำให้สังคมไทยไปต่อได้ อย่างเป็นสุข”

                    กิจกรรมครั้งนี้ชาวค่ายได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ทุกกิจกรรม ทั้งฐานกิจกรรม รู้ทันและลดความเสี่ยง โดย อ.วิชมัด งามจิตร และฐานสร้างโอกาส สร้างอาชีพ กับแม่ดวงจันทร์ – พ่อสุวัฒนชัย จำปามูล เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน พ่อจันทร์ที ประทุมภา พร้อมทั้งได้เรียนรู้ การทำคลิป Tiktok และพูดคุยกับคนต้นแบบ แดเนียล ไมค์ทองคำ นอกจากนี้ยังได้สนุกกับฐานผจญภัย เพ ลา เพลิน

                    ก่อนจบค่ายนี้ 5 โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเตรียมขยายผลโครงการ Young สุข Young ไม่เสี่ยง ในระดับจังหวัดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code