ขยายระยะเวลาเรื่อง โครงการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในงานศูนย์เรียนรู้โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Shares:
QR Code :
QR Code