ขยายพื้นที่ดื่มนมฟลูออไรด์ ลดฟันผุเด็ก 3-12 ปี

          ขยายพื้นที่ดื่มนมฟลูออไรด์ ลดฟันผุเด็ก 3-12 ปี


ขยายพื้นที่ดื่มนมฟลูออไรด์ ลดฟันผุเด็ก 3-12 ปี thaihealth


          วันที่ 21 มกราคม ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังร่วมในพิธีเปิดมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดื่มนมฟลูออไรด์ ที่โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ยะลา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนทุกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดยะลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคในเด็ก พัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก และขยายผลการให้ฟลูออไรด์เสริมโดยผ่านทางนมโรงเรียน เน้นการบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กจังหวัดยะลา ซึ่งพบร้อยละ 59.9 ทั้งในเด็กอายุ 3 ปี และ12 ปี


          ทพ.สุธา กล่าวต่อว่า การดำเนินงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาล อายุ 4-6 ปี และนักเรียนประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกำหนดให้เด็กได้เริ่มดื่มนมฟลูออไรด์ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และต่อเนื่องในระยะยาวถึง ปี 2561 พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีหลักที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการรณรงค์การดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 2 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากปัตตานี


          ทพ.สุธา กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปากและฟันของคนไทย พบว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยเริ่มมีฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 3 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และเพิ่มเป็นร้อยละ 51.7 เมื่ออายุ 3 ปี โดยเด็กวัยเรียนที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นในปาก ช่วงอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.2 เป็นโรคฟันผุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนม ลูกอม และเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ประกอบกับไม่ได้รับการ ฝึกทักษะในการดูแลทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดเพียงพอ ซึ่งจากการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา พบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้ร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ


 


 


          ที่มา : มติชนออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ