ขยายคลินิกฟ้าใส เล็งดึงคลินิกเลิกบุหรี่ร่วม

ขยายคลินิกฟ้าใสเป็น400แห่งเล็งดึงคลินิกเลิกบุหรี่เข้าร่วม


ขยายคลินิกฟ้าใส เล็งดึงคลินิกเลิกบุหรี่ร่วม thaihealth


แฟ้มภาพ


ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา รองผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำและโครงข่ายบริการเลิกเสพยาสูบระดับชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าว การลดปริมาณผู้สูบบุหรี่ ปัจจัยสำคัญคือการบำบัดผู้ติดบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งเปิดคลินิกให้บริการบำบัดและเลิกบุหรี่ แต่คลินิกและบุคลากรอาจยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก ทำให้การดำเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่ผ่านมาจึงมีการจัดทำโครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพและระบบบริการเลิกบุหรี่ให้แก่คลินิกในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้สร้างเครือข่ายคลินิกฟ้าใสได้ 340 แห่ง และปลายปี 2559 นี้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มอีก 60 แห่ง รวมเป็น 400 แห่งทั่วประเทศไทย


ผศ.นพ.สุทัศน์ กล่าวด้วยว่า กระบวนการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ให้เป็นเครือข่ายคลินิกฟ้าใสจะมีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1.เปิดรับสมัครคลินิกเลิกบุหรี่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส โดยจะมีการออกภาคสนามเพื่อกระตุ้นความสนใจ 2.พัฒนาคุณภาพการให้บริการเลิกบุหรี่ ซึ่งเครือข่ายคลินิกฟ้าใสจะช่วยพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในการให้บริการให้คำแนะนำการบำบัดและเลิกบุหรี่ มีการฝึกทักษะและทำเวิร์กช็อป และสนับสนุนเครื่องมือทำงานด้วย เช่น เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าผู้เข้ารับบริการเลิกบุหรี่นั้นสามารถเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่และ 3.การตรวจการดำเนินงานภายในคลินิกว่าเป็นอย่างไร พร้อมให้คำแนะนำหากมีข้อต้องปรับปรุง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น


"การมีคลินิกให้บริการเลิกบุหรี่จำนวนมากๆนั้นถือเป็นเรื่องดี เพราะช่วยให้ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่เข้าถึงบริการได้มากขึ้น แต่การจะขยายเครือข่ายคลินิกฟ้าใสให้มีจำนวนมากๆนั้น อาจทำได้ไม่รวดเร็วเพราะการดำเนินงานของเครือข่าย คือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของคลินิกเลิกบุหรี่ จึงมองว่าค่อยๆเพิ่มจำนวนคลินิกเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพเข้ามาในเครือข่ายๆอย่างมั่นคงจะดีกว่าเพิ่มจำนวนแต่ไม่มีคุณภาพ" ผศ.นพ.สุทัศน์ กล่าว


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code