ก.แรงงาน แก้ไขปัญหาการว่างงานวุฒิ ป.ตรี

ที่มา :  ผู้จัดการรายวัน 360 องศา


ก.แรงงาน แก้ไขปัญหาการว่างงานวุฒิ ป.ตรี thaihealth


แฟ้มภาพ


สภาองค์การนายจ้างเตรียมรายงานผลศึกษาเทคโนโลยีกระทบแรงงานไทยกลางเดือน ส.ค.นี้ เผยผลกระทบเบื้องต้น ธุรกิจแห่ใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ทำให้ใช้คนลดลง พบทั้งแบงก์ ห้างสรรพสินค้า โรงงานใหญ่-เล็ก ชี้เด็กป.ตรี จบใหม่มีโอกาสหางานทำยากขึ้น


นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย ในฐานะรองประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้อนุกรรมการศึกษาผลกระทบเทคโนโลยีที่จะมีต่อแรงงานไทยในปัจจุบันและอนาคตที่ได้รับมอบหมายจากสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติโดยมีตนเป็นประธานอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อประเมินผลกระทบ และคาดว่าจะได้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค.นี้ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มและมาตรการรับมือต่อไป


ทั้งนี้ จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้น พบว่า มีแนวโน้มภาคธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนด้วยการนำเทคโนโลยี ระบบหุ่นยนต์ แขนกลระบบอัตโนมัติ มาใช้ในภาคการผลิตและบริการมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้น แม้แต่รายกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) จำนวนมาก ก็เริ่มหันมาติดตั้ง ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะสะสมมากขึ้น


"เบื้องต้นธุรกิจต่างชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ที่ต้องดึงเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยน อย่างธนาคารพาณิชย์หลายแห่งกำลังลดกำลังคน เพราะหันไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทน เช่น อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ทำให้สาขาธนาคารจะถูกยุบ ซึ่งขณะนี้มีผลกระทบแล้ว และอนาคตการขยายสาขาก็จะน้อยมากหรือแทบไม่มี ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้ระบบค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจใหญ่ๆ ที่เน้นใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงาน เป็นต้น" นายธนิตกล่าว


นายธนิตกล่าวว่า จากปัจจัยดังกล่าวจะทำให้แรงงานจบใหม่หางานยากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ที่จบการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีในปี 2560 มีทั้งหมด 6.4 แสนคน โดยพบว่าเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดจำนวนกว่า 3.4 แสนคน และส่วนใหญ่ผู้ที่จบระดับปริญญาตรี 62% เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีสายสามัญที่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีความต้องการน้อย ดังนั้น หากพิจารณาเบื้องต้น ก็จะเห็นว่าหากไทยไม่ปรับตัวโดยเฉพาะภาคการศึกษาอาจจะประสบปัญหามากขึ้นในระยะยาว


แหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน ยอมรับว่าผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2560 มีจำนวน 2.19 ล้านคน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 3.2 แสนคน ส่วนใหญ่ 58.75% จบปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ 25.77% จบสาขาวิทยาศาสตร์ 7.07% สาขาศิลปศาสตร์ 4.36% จบสาขาเทคโนโลยี 3.35% จบสาขาเกษตรกรรม และมีการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 ไว้จำนวน 1.82 ล้านคน ปี 2562 จำนวน 1.67 ล้านคนและปี 2563 จำนวน 1.8 ล้านคน


"ผลสำรวจเดือน พ.ค.2561 มีผู้ว่างงาน 4.02 แสนคน คิดเป็น 1% ของอัตราการว่างงาน โดยพบว่าผู้ที่จบปริญญาตรีมีการว่างงานมากสุดกว่า 1.7 แสนคน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับเอกชนที่จะร่วมแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้ที่จบปริญญาตรีระยะเร่งด่วนที่จะเร่งหางานรองรับให้บัณฑิตมีงานทำประมาณ 1 แสนคน" แหล่งข่าวจาก ส.อ.ท.กล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code