ก.แรงงาน เปิดคอร์สติวเข้มเพิ่มทักษะด้านภาษาแก่แรงงาน

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


ก.แรงงาน เปิดคอร์สติวเข้มเพิ่มทักษะด้านภาษาแก่แรงงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน เปิดคอร์สติวเข้มเพิ่มทักษะด้านภาษาภาษาต่างประเทศแก่แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ให้แก่แรงงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานไทยขาดทักษะด้านภาษาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานด้านการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว โดยในปี 2562 ได้มอบหมายให้ สำนักงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสังกัด กพร.ทั่วประเทศเปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาในกลุ่มอาเซียน แก่แรงงาน กลุ่มต่างๆ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


อธิบดีกพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัด กพร. ที่ประกาศรับสมัครฝึกอบรมในเดือนมิ.ย.62 เช่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 สอบถามได้ที่เบอร์ (044) 634-608 ถึง 9 ขณะที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จะเปิดหลักสูตรอบรม ภาษาจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24-21 มิถุนายน 2562 และภาษามาลยู เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร (074)723-763 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตร 30 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมด้านภาษาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว 3,433 คน แยกเป็น ภาษาเกาหลี 984 คน ภาษาจีน 477 คน ภาษาญี่ปุ่น 74 คน และภาษาอังกฤษ 1,898 คน“ สำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สะดวกเดินทาง กพร.ได้จัดโปรแกรมพิเศษ เพื่อให้เข้าไปชมและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์กพร. www.dsd.go.th เลือกเมนู online training เพื่อเข้าไปเลือกชมวีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเลือกเมนูภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอังกฤษ เชื่อว่า จะช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สนใจได้ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อีกช่องทางหนึ่ง ” อธิบดีกพร.กล่าวทิ้งท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ