ก.แรงงาน สร้างแอปฯ รับรองความรู้ ความสามารถ

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


ก.แรงงาน แอปฯ รับรองความรู้ ความสามารถ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน ไฮเทค สร้างโมบายแอป รับรองความรู้ ความสามารถก.แรงงาน ทันสมัย อำนวยความสะดวก ด้วยแอปพลิเคชัน “DSD Smart Skill and Services”รับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มทักษะให้ความรู้ โดยการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถให้เข้าถึงแรงงานในยุคดิจิทัลให้ได้มากที่สุดด้วยโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียว ที่ช่วยอำนวยให้การใช้ชีวิตสามารถรับรู้ ข่าวสารในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเรียกกันติดปากว่า แอป หรือ “แอปพลิเคชัน” (Application) คือ ตัวช่วยที่สำคัญในการใช้ชีวิตของคนในโลกออนไลน์เข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตที่เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ สู่โทรศัพท์ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ กพร.ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชันการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (DSD Smart Skill and Services) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถได้จากเมนูนี้นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า แอปพลิเคชันการรับรองความรู้ความสามารถ (DSD Smart Skill and Services) คือแอปพลิเคชันที่นำเสนอข้อมูล และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ รวมทั้งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big /data ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบกิจการ ใช้ในการคัดเลือก ตรวจสอบแรงงานที่ต้องการจ้างงานช่างฝีมือ การยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานในอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งภายในแอปมีเมนูต่างๆ ประกอบไปด้วย 1) สมุดประจำตัว เพื่อดูข้อมูลของผู้ขอมีสมุดประจำตัว โดยการสแกน QR Code ที่สมุดประจำตัว 2) การรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อตรวจสอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถซึ่งบ่งชี้ถึงการประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย 3) ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อค้นหาที่ตั้งของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถได้ทั่วประเทศ 4) ทำเนียบผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อค้นหาช่างฝีมือที่ต้องการจ้างงาน 5) ทำเนียบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อตรวจสอบชื่อที่อยู่และผลการทดสอบความรู้ความสามารถ 6) ข่าว เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ 7) ผู้ประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่) ใช้ในการตรวจสอบผู้ประเมินในแต่ละสาขาโดยจะแสดงชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ เลขหนังสือรับรอง และ 8) เฉพาะเจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบผู้ประเมินในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ประกาศให้มีการรับรองความรู้ความสามารถ“ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store สำหรับโทรศัพท์ระบบ IOS และ Google Play สำหรับโทรศัพท์ระบบ Android เพียงค้นหาโดยพิมพ์คำว่า “DSD Smart Skill and Services” ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันที หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code