ก.แรงงาน นำเครื่องสแกนม่านตาช่วยพิสูจน์สัญชาติ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ก.แรงงาน นำเครื่องสแกนม่านตาช่วยพิสูจน์สัญชาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน คาดพิสูจน์สัญชาติแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้ครบภายในเดือนมีนาคมนี้ หลังนำเครื่องสแกนม่านตาจากศูนย์พิสูจน์สัญชาติเข้ามาเสริมแล้ว


นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยว่า การพิสูจน์สัญชาติและการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะทำให้ปัญหาการถูกเอาเปรียบจากนายจ้างหมดไป เนื่องจากแรงงานที่ถูกต้องจะมีกฏหมายคุ้มครองทั้งค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน สุขภาพ และสภาพความเป็นอยู่ ส่วนกรณีแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสาครที่ขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้หมด เนื่องจากติดปัญหาขั้นตอนการสแกนม่านตา


ล่าสุด กระทรวงฯ ได้นำเครื่องสแกนม่านตาจากศูนย์พิสูจน์สัญชาติอื่นเข้ามาเสริมแล้ว เบื้องต้นมีจำนวน 12 เครื่อง สามารถสแกนม่านตาได้ 6,000 คนต่อวัน ทั้งนี้มั่นใจภายในเดือนมีนาคม จะสามารถพิสูจน์สัญชาติแรงงานประมงได้ทั้งหมด ที่เหลือเพียง 100,000 คน จาก 200,000 คนที่ดำเนินการไปแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code