ก้าวสู่ปีที่ 10 กับ สสส.

กับสโลแกน คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

 

 ก้าวสู่ปีที่ 10 กับ สสส.

 

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว สำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.องค์กรยักษ์ใหญ่ที่ทำงาน จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนาในเรื่องของระบบสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา สังคม และมี ระบบสุขภาพที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเป็นหลักประกันการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน…

 

สสส.ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ.2544 ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยมีรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี

 

พันธกิจหลัก ของ สสส.คือ การรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองก่อน แทนที่จะไปพึ่งยาปฏิชีวนะ หรือแพทย์เพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่า คนไทยมีการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคที่ไม่จำเป็น เช่น โรคหวัด สูงถึง 70-80% ส่อให้เกิดภาวะดื้อยา ส่งผลให้คนไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและรักษาเพิ่มขึ้นรวมไปถึงต้องเสียเวลาในการรักษาตัวอีกด้วย…

 

เพื่อไม่ให้แนวโน้มด้านสุขภาพของคนไทยย้ำแย่ และถดถ้อย สสส.จึงได้มีบทบาทในการณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพเห็นได้ชัดจากผลงานอันโดดเด่นทำให้ สสส.เป็นที่รู้จักอย่าง โฆษณารณรงค์เรื่องบุหรี่มือสอง จากคำฮิตติดปากที่ว่า เรารู้จักกันด้วยหรอ แล้วคุณมาทำร้านฉันทำไม หรือโฆษณารณรงค์เรื่องเหล้า จากเรื่อง จน เครียด กินเหล้า ที่ทำให้กระแสการลดละเลิก เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้ สสส.เองก็ไม่ได้ทำงานด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการลดปัจจัยเสี่ยงลบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเยาวชน ครอบครัว ออกกำลังกายและอื่นๆ ที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของสุขภาวะ อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือกันทำงานแล้วทั่วทั้งประเทศ

 

โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ในฐานะผู้จัดการกองทุนฯ ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น ภายใต้สโลแกน “คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” … ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะทำให้สังคมเข้มแข็งขึ้นถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน…

 

สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของ สสส.นั้น ทพ.กฤษดา กล่าวว่า ปีที่ 10 ของ สสส.ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ สสส.ทุกคน เพราะว่าการร่วมสร้างหรือกำหนดทิศทาง สสส.คงไม่อยากกบอกว่าต้องเป็นอะไร หรือเป็นอย่างไร หน้าที่ตน คือ ต้องทำให้ทุกคนใน สสส.รวมกันให้ได้ มีพลังด้วยกันที่จะร่วมคิด ที่จะเดินหน้า สสส.ต่อไป

 

“ผมคิดว่าคนที่ สสส.ทุกคนมองที่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พวกเราได้รับคำชมว่าทำงานกับภาคีได้ดี เราอ่อนน้อมไปหา แต่ก็มีพลังที่มากพอที่จะทำให้งานเดินหน้าไปข้างหน้าได้ อยากให้ทุกคนทำงานให้มีความสุข รู้สึกว่างานของเรามีค่า และเรากำลังทำประโยชน์ให้ส่วนรวมจริงๆ ซึ่งในทุกองค์กรมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าวันนี้เราร่วมกันหาข้อดี สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ผมว่าที่นี่จะเป็นองค์กรที่น่าอยู่มาก ถ้าองค์กรน่าอยู่ทุกคนในองค์กรก็มีความสุข และเราจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เปรียบมาก เพราะเราทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้เราได้อยู่ในองค์กรที่มีความสุขทั้งส่วนตัวและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผมว่าคนจำนวนมากต้องอิจฉาเรา ขอให้ทุกท่านทำงานประสบความสำเร็จครับ”

 

จากการทำงานมาปีแล้วปีเล่า สสส. จึงได้ใช้วันที่ 8 พ.ย.ของทุกปี เป็น วันคนสร้างสุข เนื่องจากเป็นวันที่ สสส.ก่อกำเนิดขึ้น แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปี สสส.ก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานด้านการสร้างสุขภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทบุหรี่และเหล้า ที่ต่างพยายามหากลยุทธ์ต่างๆ นาๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาแบรนด์สินค้า การปรับเปลี่ยนรสชาติ เพื่อดึงดูดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ ให้เข้าไปตกเป็นทาส และนั่นยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ สสส.ยิ่งต้องเร่งทำงานเชิงรุก เพื่อรณรงค์และสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อสังคมไทยจะได้น่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้น

 

และการก้าวสู่ปีที่ 10 นี้ คงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญกับงานรณรงค์สร้างสุขภาวะ ของสสส. เพื่อให้คนไทยทั้งประทศ มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนและจะได้ร่วมกันสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ได้ตราบนานเท่านานสืบไป…

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

Update:08-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code