ก้าวกล้าการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ

ที่มา : แฟนเพจโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก


ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก


ก้าวกล้าการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ thaihealth


มหกรรมพลังเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2 “ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ” ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท


กิจกรรมที่เยาวชนจะได้นำเสนอแรงบันดาลใจ และเรื่องราวการเรียนรู้จากการทำโครงการเพื่อชุมชนของเยาวชน 5 ด้าน  1) ความหลากหลายของระบบนิเวศภูมิสังคมภาคตะวัน ตั้งแต่ภูผาถึงมหานที ป่าต้นน้ำราชบุรี 2) สำนึกรู้คุณค่าของน้ำต่อวิถีชุมชนภาคตะวันตก และระบบการจัดการน้ำของชุมชน 3) ระบบนิเวศ 3 น้ำ กับการตามล่าเรียนรู้เรื่องน้ำตาลมะพร้าว สวนมะพร้าวที่หวานอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย 4) กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น หนังใหญ่ การรำ สานตะกร้า ที่ได้ประโยชน์ถึง 3 อย่าง ตัวเรา ชุมชน ผลงาน และ 5) คุณค่าอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ที่เยาวชนเรียนรู้หัวใจของการทำงานตามรอยเท้าพ่อ


ภายในงานพบกับโซนกิจกรรม world cafe ละคร หนังใหญ่ ignite ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ เสวนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง มหกรรมพลังเด็กและเยาวชนภาคตะวันตก "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา และห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมมีวันที่ 28-29 มกราคม 2560


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม 034-732-388 , 091-881-8775 , 061-615-2913

Shares:
QR Code :
QR Code