“กีฬามหาลัย” ไม่รับสปอนเซอร์แอลกอฮอล์

ทุกสถาบันเห็นชอบ ออกกฎเป็นการถาวร

 

 “กีฬามหาลัย” ไม่รับสปอนเซอร์แอลกอฮอล์

          ช่วงวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบายด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่สำคัญ คือ เด็กและเยาวชน เน้นย้ำทั้งสุขภาพกายและใจ แหล่งที่มาของการทำลายสุขภาพก็คือ อบายมุข โดยได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงทุกกรมกองให้ความสำคัญ ถือเป็นนโยบายหัวใจอีกหนึ่งนโยบาย

 

          ตัวที่จะสู้กับอบายมุขที่เป็นตัวทำลายสุขภาพก็คือกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีพื้นที่เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเยอะๆ จะเป็นเกราะป้องกันตัวร้าย (อบายมุข) ได้

 

          ที่ต้องตระหนักขึ้นไปอีก เมื่อมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาก็ต้องอย่าให้อบายมุข เช่น ตัวแอลกอฮอล์ได้มีโอกาสเข้ามาข้องแวะอย่างเด็ดขาดแม้เพียงรูปภาพ ตัวหนังสือที่สื่อถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะชนิดใด

 

          อย่างเป็นต้นว่ากีฬามหาวิทยาลัย

 

          กีฬามหาวิทยาลัยของไทยเราครั้งล่าสุดที่เพิ่งแข่งขันกันเสร็จสิ้นไปสดๆ ร้อนๆ ไม่กี่วันมานี้เอง เป็นครั้งแรกที่ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

          รศ.คิม ไชยแสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) ในฐานะเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้และในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังประชุม กกมท.เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันว่า

 

          ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรการในการผลักดันการออกกฎ ห้ามการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รับสปอนเซอร์จากบริษัทผลิตแอลกอฮอล์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในหลักการให้ออกกฎดังกล่าวเป็นการถาวร โดยให้กรรมการฝ่ายวิชาการไปร่างหลักการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนโดยมีบทลงโทษมหาวิทยาลัยที่ฝ่าฝืนด้วย

 

          “สาระสำคัญจะกำหนดอย่างชัดเจนว่าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งต่อๆ ไปไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการแข่งขัน แล้วก็ไม่ให้มหาวิทยาลัยรับสปอนเซอร์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ให้กกมท.ลงนามความร่วมมือกับสสส.ในการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง” รศ.คิม กล่าว

 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่า ในฐานะที่ สสส.เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ตรงกันในเรื่องนี้อยู่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไปขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาแก้ปัญหาสังคมรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องแหล่งทุนสำหรับงานกีฬา และไม่ต้องไปรับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนที่ไม่เหมาะสม ทุกมหาวิทยาลัยก็เห็นชอบร่วมกันพร้อมสนับสนุนมติดังกล่าว

 

          “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “หัวหมากเกมส์” ที่ มร.เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ถือเป็น การริเริ่มการแข่งขันกีฬาสีขาว” รศ.คิดกล่าว

 

          ในการแข่งขันกีฬา “หัวหมากเกมส์” ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 18 ม.ค.นี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกแห่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีสปอนเซอร์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

          รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. กล่าวในเรื่องนี้ว่า สสส.ได้ให้การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมาโดยตลอดตามมติครม. ตั้งแต่ปี 2546 เป็นการสนับสนุนตรงไปที่สถาบันเจ้าภาพของแต่ละปี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

          “การที่ กกมท.เห็นความสำคัญและช่วยผลักดันจนออกมาเป็นมติกกมท.นั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและต้องขอบคุณอย่างยิ่งในการสนับสนุน “หัวหมากเกมส์” สสส.ได้รับความร่วมมือจากมร.และ 21 วิทยาเขตที่จะให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องและจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยและชุมชนปลอดเหล้า-บุหรี่ด้วย” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

 

          ข่าวนี้น่าจะนับได้ว่าเป็นข่าวดีปีใหม่ 2552 ข่าวหนึ่งจริงๆ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 26-01-52

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code