กิน ‘โฟลิก’ ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด

ที่มา : สำนักข่าววสร้างสุข


กิน 'โฟลิก' ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ย้ำกิน "โฟลิก" ก่อนท้อง 3 เดือน  ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด


ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว “ชวนคู่รัก…กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ”  


โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด กล่าวว่า ในแต่ละปีมีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ30,000คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สะสมมากขึ้นทุกปี การป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิดสามารถทำได้


องค์การอนามัยโลกหรือฮูได้แนะนำให้ปรับนิสัยการรับประทานอาหารโดยรับผักใบเขียวที่มีโฟเลตสูงให้ได้อย่างน้อย 0.4มิลลิกรัมต่อวัน หรือกินวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ด โดยหญิงวัยเจริญพันธุ์ควรทานสัปดาห์ละ1เม็ด ส่วนหญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินก่อนตั้งท้อง3เดือน ต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความพิการได้แก่ หลอดประสาทไม่ปิด ปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติของแขนขา หัวใจพิการแต่กำเนิด ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ ไม่มีรูทวารหนัก และกลุ่มอาการดาวน์


“ยังมีความเข้าใจที่ผิดว่าเมื่อตั้งครรภ์ถึงจะรับประทานวิตามินโฟลิกแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องกินก่อนท้อง เพราะวิตามินโฟลิกช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์ตั้งแต่หลังปฏิสนธิภายใน 28 วัน จึงต้องกินก่อนท้อง ซึ่งวิตามินนี้ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปราคาเม็ดละไม่เกิน1บาท ขนาด5มิลลิกรัม และขณะนี้มี85ประเทศทั่วโลกที่เห็นความสำคัญของการป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิดจึงผสมโฟลิกในอาหารและออกเป็นกฎหมาย”ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ กล่าว


กิน 'โฟลิก' ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า ปัจจุบันอายุของคู่สมรสที่มาจดทะเบียนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเจนวาย ที่เกิดระหว่างปี2525-2548ที่ผู้ชายแต่งงานอายุเฉลี่ย 29 ปี ส่วนผู้หญิงอยู่ที่อายุ 28 ปี ซึ่งการแต่งงานช้าลงและการมีบุตรในอายุมากขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะหากมีลูกอายุ35ปีขึ้นไป จะเสี่ยงต่ออาการดาวน์2-3เท่า การทำงานของ สสส.เน้นการป้องกันก่อนรักษา จึงจัดทำชุดความรู้และพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ22จังหวัดโดยหน่วยบริการสุขภาพให้ความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการสุขภาพและให้ความรู้ในสถานศึกษา พร้อมกับทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการกินอาหารและผักใบเขียวที่มีโฟแลตสูง ตลอดจนความร่วมมือจากกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครที่เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายคือหญิงที่มาจดทะเบียนสมรสที่ต้องการจะมีบุตรเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดตั้งแต่ต้นทาง


กิน 'โฟลิก' ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด thaihealth


ด้านนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ในปี 2559 มีคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น 307,746 คู่เฉพาะวันวาเลนไทน์มีคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในเขต กทม. สูงถึง 3,486 คู่ อย่างไรก็ตามแนวโน้มของคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสมีอายุมากขึ้นและอัตราการมีลูกลดลง โดยเฉลี่ยไม่ถึง 2 คน โจทย์สำคัญที่ตามมาคือทำอย่างไรจะได้ประชากรที่เกิดน้อยมีคุณภาพ โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความพิการแต่กำเนิดจะช่วยประหยัดรายจ่ายของประเทศถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี กรมการปกครองจึงสนับสนุนให้นายทะเบียนทั่วประเทศให้ความรู้เรื่องวิตามินโฟลิกแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนเพื่อลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด


พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในปี 2558 หญิงเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-49 ปี มีทั้งหมด 18 ล้านคน ในจำนวนนี้ 5 ล้านคน จดทะเบียนสมรส และอีก 5 ล้านคนไม่จดทะเบียนสมรส ซึ่งกลุ่มคนที่จดทะเบียนสมรสถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความรู้เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องการวางแผนจะมีลูก ทั้งนี้การดูแลสุขภาพในหญิงที่ต้องการจะมีลูกพื้นฐานควรทานผักผลไม้อย่างน้อย 4 ขีดต่อวัน หรือเสริมวิตามินโฟลิกและธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด และธาตุเหล็กยังส่งผลต่อไอคิวของเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code