กินเนื้อหมู สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงไข้หูดับหูหนวกถาวร

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


กินเนื้อหมู สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงป่วยไข้หูดับหูหนวกถาวร  thaihealth


แฟ้มภาพ


สคร.๗เตือนประชาชนงดกินเนื้อหมูปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้


          ข้อมูลจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคถึงสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยปี๒๕๖๒พบผู้ป่วย๒๐๐รายจาก๒๕จังหวัดคิดเป็นอัตราป่วย๐.๓๑ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต๑๙รายผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่๖๕ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุระหว่าง๕๕-๖๔ปีส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคเหนือรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วย๓๕รายสูงสุดที่จังหวัดนครราชสีมา๓๒รายรองลงมาคือศรีสะเกษ๒รายและหนองคาย๑รายพบผู้ป่วยเสียชีวิต๖รายที่จังหวัดนครราชสีมา


          นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๗จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้ในฟาร์มหมูมีความชื้นและอาจทำให้หมูป่วยและติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนระวังเรื่องการบริโภคหมูดิบเลือดหมูดิบหรือสุกๆดิบๆโดยเฉพาะเมนูลาบก้อยหลู้เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นโรคไข้หูดับสำหรับโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าStreptococcussuis(สเตรปโตคอคคัสซูอิส)สามารถติดต่อสู่คนได้ก่อให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดและสูญเสียการได้ยินโดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมูและอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วยการติดเชื้อมาสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงเช่นติดทางบาดแผลที่ผิวหนังการกินเนื้อหรือเลือดหมูที่ไม่สุกอาการที่พบในคนที่ติดเชื้อได้แก่มีไข้ปวดศีรษะคอแข็งคลื่นเหียนอาเจียนบางรายแสดงอาการไข้ร่วมกับมีผื่นหลอดเลือดอักเสบอุจจาระร่วงบางรายติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงบางรายติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจเยื่อหุ้มสมองรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตบางรายยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น ประสาทหูทั้ง๒ข้างอักเสบและเสื่อมจนหูหนวกถาวรและเป็นอัมพาตครึ่งซีกการป้องกันสำหรับผู้มีฟาร์มหมูคือหมั่นทำความสะอาดฟาร์มด้วยน้ำยาทำลายเชื้อในโรงเรือนผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มหรือโรงงานฆ่าสัตว์โรงชำแหละควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้แก่สวมรองเท้าบู๊ทหรือสวมถุงมือสวมแว่นตาป้องกันในระหว่างปฏิบัติงานหากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดและล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้งโดยธรรมชาติเชื้อจะถูกทำลายด้วยความร้อนดังนั้นจึงควรกินอาหารแบบปรุงสุกจึงจะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคในคนข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนคอแข็งหูหนวกท้องเสียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆให้รีบพบแพทย์ทันทีและบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบเพราะหากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยลดอัตราการหูหนวกและการเสียชีวิตได้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.๑๔๒๒

Shares:
QR Code :
QR Code