กินเค็ม-สูบบุหรี่ เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

/data/content/24339/cms/e_acdegopqstu7.jpg/data/content/24339/cms/e_acfhkowxy149.jpg


         รศ.นพ.สมศักดิ์เทียมเก่า รอง ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น พร้อมคณะตรวจสุขภาพพิเศษโรคหลอดเลือดสมองมีการประชุมวิชาการและตรวจสุขภาพพิเศษโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเพื่อจะได้ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นซึ่งหากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษาให้หายขาดตั้งแต่เริ่มแรก โดยโอกาสนี้มี รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดการประชุม


          ทั้งนี้ รศ.นพ.สมศักดิ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและข้อควรรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งผู้ป่วยไปรักษาได้ทันเวลา อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดรอบตะโพก วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ


          สำหรับโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและพบบ่อยของประเทศ ไทยเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในเพศหญิงและอันดับ 2 ในเพศชาย ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย จะมีปัญหาด้านการพูดการสื่อสาร และร้อยละ 30 ของผู้ป่วยจะมีความพิการซึ่งต้องอาศัยการดูแลช่วยเหลือจากผู้อื่นตลอดชีวิต


          ทั้งนี้ โรคดังกล่าวถือเป็นสาเหตุของความพิการมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ส่วนสถิติของ รพ.ศรีนครินทร์ พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี


          ด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน สามารถลดอัตราการตายและความพิการของผู้ป่วยได้ด้วยการรักษาดูแลไม่ว่า จะเป็นการรับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการตีบตันเฉียบพลันไม่เกิน 4 ชม. และการรับยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันไม่เกิน 48 ชม. นับวันจะมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี


          ดังนั้น หากพวกเราไม่ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจและเกิดปัญหาทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยโรคดังกล่าวเป็น โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยตนเองในการ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ ความเครียดการสูบบุหรี่จัด โรคอ้วนจากการรับประทานอาหารไขมันสูง รับประทานอาหารประจำที่เป็นอาหารที่มีรสเค็มและไม่ออกกำลังกาย


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code