กินอาหารมีประโยชน์ปลอดภัยจากโรคหัวใจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม แนะนำนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกคนจะต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อป้องกันโรคหัวใจ

นายสุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันโรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ กินอาหารประเภทไขมันสูง ย่อยยาก อาหารประเภทแป้ง น้ำตาลมาก จะทำให้ระดับไขมันในเลือดสูง ทำให้หลอดเลือดแดงแคบลง และเลือดไหลผ่านไม่สะดวก สุดท้ายเมื่อหัวใจขาดเลือด จะมีอาการเจ็บหน้าอก เจ็บหัวใจขณะออกแรงหรือมีอาการเครียด อาจทำให้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน

นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เร่งให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรง การป้องกันควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศกับวัย ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที โดยให้หลักการง่าย ๆ 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัด เค็ม มัน เพิ่มการรับประทานผักสด ผลไม้ อาหารที่มีกากใย และอาหารจากธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามย้ำประชาชนตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่เครียด ไม่โกรธ พักผ่อนให้เพียงพอ มีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่ออก รีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อความปลอดภัยจากโรคหัวและหลอด

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code