“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

 

 

เนื่องในระหว่างวันที่ 1- 5 เม.ย. 2556 เป็นสัปดาห์รณรงค์ “โรคอาหารเป็นพิษ” ทาง สคร.3 ชลบุรี กรมควบคุมโรค จึงมีคำแนะนำเพื่อป้องกันตนเองจากโรคอาหารเป็นพิษมาฝาก

ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงมากและยังเป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือกลับภูมิลำเนาของตนเอง บ้างก็มีงานเลี้ยงฉลอง มีการรับประทานอาหารรวมกลุ่มกัน ซึ่งสิ่งที่พบบ่อยๆ คือ การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรค อาหารไม่สะอาด อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ และอาหารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เป็นต้น

โรคอาหารเป็นพิษ

เป็นอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน โดยมีสาเหตุอาจเกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมี หรือโลหะหนัก ที่พบว่าเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษได้บ่อยครั้ง

อาการและอาการแสดง

การปวดท้องแบบปวดเกร็ง ตามด้วยอุจจาระร่วง ต้นอุจจาระมีเลือดเก่าหรือสีน้ำหมาก คลื่นไส้ อาเจียน

การป้องกันและควบคุมโรค

มาตรการป้องกันโดยใช้กฎหลัก 10 ประการในการเตรียมอาหารที่ปลอดภัย ดังนี้ 

1. เลือกอาหารที่ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี

2. ปรุงอาหารที่สุก

3. ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆ

4. ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน

5. อาหารที่ค้างมื้อต้องทำให้สุกใหม่ก่อนรับประทาน

6. แยกอาหารดิบและอาหารสุก ให้ระมัดระวังการปนเปื้อน

7. ล้างมือก่อนจับต้องอาหารเข้าสู่ปาก

8. ให้พิถีพิถันเรื่องความสะอาดของห้องครัว

9. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ

10. ใช้น้ำสะอาด

สำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

– การแวะรับประทานอาหารระหว่างการเดินทางให้เลือกร้านที่แน่ใจว่าสะอาดหรือหรือมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย

– เลือกรับประทานน้ำดื่ม หรือน้ำแข็งที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก อย.

– ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

…….“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”……

 

 

ที่มา : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.3 ชลบุรี

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code