กินร้อนช้อนกลางล้างมือ ต้านโรคหน้าร้อน

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กินร้อนช้อนกลางล้างมือ ต้านโรคหน้าร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสมุทรปราการย้ำเตือนประชาชนควรระวังโรคที่มาช่วงหน้าร้อนมี6โรคต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง


นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นฤดูร้อน ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศ อาหาร จึงขอย้ำเตือนประชาชนควรระวังโรคที่มากับช่วงหน้าร้อนว่ าอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหน้าร้อนทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี โรคติดต่อที่พบบ่อยมี 6 โรค คืออุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบเอ บิด และโรคไทฟอยด์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในขณะเดียวกันเรื่องโรคยุ่งลายในบ้านเราก็ยังมีอยู่ ขอให้ประชาชนควรดูแลและกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้ำยุ่งลายด้วย


จังหวัดสมุทรปราการขอย้ำเตือนให้ประชาชนควรระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ ยึดหลักป้องกันป่วย คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนใช้ช้อนกลางตักอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม ทำความสะอาดครัวปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก สำหรับอาการป่วยของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากสุดในแต่ละปี อาการของผู้ป่วยจะคล้ายกัน มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือมีมูกปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน ในการดูแลผู้ป่วยในระยะแรก ควรให้ดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมากๆ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้านทานโรคน้อยเสี่ยงชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ