กินผัก-ผลไม้ อิ่มสารอาหารหรืออิ่มสารพิษ?

          ผัก ผลไม้ ที่เราซื้อมานั้น จะแน่ใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย จากสารเคมีตกค้าง มารู้จักสารพิษที่ตกค้างในผัก และวิธีการล้างผักเพื่อลดสารเคมีกันเถอะ


/data/content/25559/cms/e_dhknoswxyz14.jpg


 


 


          ที่มา : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN)

Shares:
QR Code :
QR Code