กินปิ้ง-ย่าง เสี่ยงได้รับ “สารพีเอเอช”

ที่มา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ในขณะนี้หลาย ๆ พื้นที่ในประเทศไทยเริ่มหนาวเย็นลง ซึ่งนอกจากการใส่เสื้อผ้าที่หนา เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายแล้ว ในส่วนของการกินอาหารก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพราะในช่วงนี้ประชาชนส่วนใหญ่มักเลือกอาหารประเภทปิ้งย่าง เป็นเมนูสำหรับคลายหนาว ทั้ง ๆ ที่อาหารประเภทนี้จะเสี่ยงต่อการได้รับ"สารพีเอเอช" ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดในควันไฟ ควันธูป ควันบุหรี่ ควันโรงงาน และควันอื่น ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์


กินปิ้ง-ย่าง เสี่ยงได้รับ


คำแนะนำจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สารกลุ่มนี้ถูกพิสูจน์ชัดว่า บางชนิดกล่าวได้ว่าก่อให้เกิดมะเร็งได้ในคน โดยสารนี้เกิดจากไขมันในเนื้อสัตว์ที่หยดลงบนถ่านขณะที่ให้ความร้อนต่ำ และเมื่ออากาศมีจำกัดทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จึงเกิดควันที่มี"สารพีเอเอช" ลอยขึ้นมาเกาะที่ผิวอาหาร โดยสารนี้จะมีมากในบริเวณที่ไหม้เกรียมของอาหารปิ้งย่าง


ก่อนปิ้งย่างควรตัดส่วนที่เป็นมันออกไปก่อน เพื่อลดไขมันที่จะไปหยดลงบนถ่าน ถ้าต้องปิ้งย่างบนเตาถ่านธรรมดา ควรใช้ถ่านที่อัดเป็นก้อน ไม่ควรใช้ถ่านป่นละเอียด หรืออาจใช้ฟืนที่เป็นไม้เนื้อแข็ง เพราะการเผาไหม้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และหลังปิ้งย่างควรหั่นส่วนที่ไหม้เกรียมออกให้มากที่สุด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบไปร้านหมูกระทะ ควรเลือกร้านที่ใช้ภาชนะในการปิ้งย่าง แบบลดหรือป้องกันน้ำมันหยดลงบนเตาไฟได้ เข่น เตาไฟฟ้าหรือเตาไร้ควัน เพราะสามารถควบคุมระดับความร้อนได้มากกว่าการใช้เตาถ่าน หรือเลือกร้านที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" (Clean Food Good Taste) และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน  รวมทั้งล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนกินอาหาร และหลังเข้าห้องส้วมหรือจับสิ่งสกปรก ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยได้


การกินอาหารในช่วงหน้าหนาวควรกินให้ครบ 5 หมู่ ทั้งข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ นม และถั่วเมล็ดแห้ง ผัก ผลไม้ และไขมัน โดยกินอาหารให้หลากหลาย ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ และต้องนำไปอุ่นร้อน เพราะความเย็นทำให้อาหารจับตัวเป็นไขไวขึ้น และด้วยอากาศที่เย็นจึงทำให้ผักสดมีความสดและกรอบ ประชาชนจึงควรกินผักสดและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ฝรั่ง ส้ม เป็นต้น เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของอากาศและสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ


ประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ใช้การก่อฟืนสุมไฟเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนั้น ควรต้องระมัดระวังการเกิดไฟไหม้ด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะหากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจจะเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่นิยมพักแรมตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการกางเต็นท์ ควรให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้ถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรปิดมิดชิด เพราะการปิดมิดชิดจะทำให้ขาดออกซิเจนและอาจเสียชีวิตได้ และขอเน้นย้ำสำหรับบางรายที่ก่อไฟใช้ในเต็นท์ จะยิ่งทำให้ขาดอากาศออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อชีวิต จึงไม่ควรก่อไฟใช้ในเต็นท์โดยเด็ดขาด


 

Shares:
QR Code :
QR Code