กินนมแม่ดีอย่างไร ?

ที่มา : หนังสือ“10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ฉบับ ปฐมวัย (0 – 5 ปี) เล่มที่ 1 : สุขกาย สุขใจ”


โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


กินนมแม่ดีอย่างไร ?  thaihealth


แฟ้มภาพ


10 เรื่องน่ารู้ ที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกปฐมวัยไม่ควรพลาดที่จะทำเพื่อให้ลูกมีสุขภาวะกายและใจที่สมบูรณ์ ถ้าคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้ว เราลองไปเช็กกันเลยว่า ตอนนี้เราทำไปสักกี่ข้อแล้ว และเหลืออีกกี่ข้อที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ของเราพลาดโอกาสที่จะเติบโตแข็งแรงทั้งกายและใจ


กินนมแม่แล้วฉลาดสุด ๆ


ความฉลาดของคนเรา  มาจากปัจจัยหลายอย่าง  ทั้งพันธุกรรม  การเลี้ยงดูที่เหมาะสม  และสิ่งสําาคัญอีกอย่างที่ไม่ควรละเลยก็คือ  การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนพอเหมาะ โดยเฉพาะ DHADHA เป็นกรดไขมันสายยาว เป็นโครงสร้างสําาคัญที่จําาเป็นต่อการมองเห็นและพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยต้องเริ่มสะสมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และออกมาสะสมต่อด้วยการกินนมแม่  มีการศึกษาพบว่าเด็กที่กินนมแม่จะมี  DHA  ในกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของสมองสูงกว่าเด็กที่กินนมผงยังมีการวิจัยเพ่ิมเติมอีกว่า  การให้เด็กกินนมแม่จะส่งผลให้เด็กมีไอคิวสูงขึ้น  2 – 10 จุดด้วย ช่างเป็นอาหารมหัศจรรย์ที่เยี่ยมยอดจริง ๆ


กินนมแม่แล้ว 'สตรอง' ของแท้        


น้ำนมแม่เปรียบเหมือน     ‘วัคซีนหยดแรก’ ของชีวิตลูก  มีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด สร้างภูมิต้านทานร่างกายให้ลูกน้อย เพราะในน้ําานมแม่มีสิ่งที่เรียกว่า ‘หัวน้ําานม’ เต็มไปด้วยสารอาหารจําาเป็นทั้งโปรตีน เกลือแร่ วิตามิน สารช่วยการเจริญเติบโต เพราะฉะนั้น หากลูกได้กินนมแม่ยาวนานตลอด 6 เดือนแรกของชีวิต ก็รับรองได้ว่า ลูกของเราจะต้องเป็น ‘สายสตรอง’ ของแท้ แข็งแรงแน่นอน


กินนมแม่แล้วห่างไกลโรคฮิต


มีการศึกษาและการวิจัยออกมามากมายที่ระบุว่า  เด็กที่กินนมแม่จะป้องกันโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งท้องเสีย ปอดบวม ลําาไส้อักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และโรคยอดฮิตของเด็กยุคนี้อย่างโรคภูมิแพ้อีกด้วยทั้งนี้เพราะนมแม่ปลอดภัย สดเสมอ มีสารอาหารครบ การกินนมแม่จะทําาให้เด็กไม่ต้องรับโปรตีนจากนมวัว  ซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารกและทําาให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเอง


 

Shares:
QR Code :
QR Code