กินคลีน คืออะไร?

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


กินคลีน คืออะไร?  thaihealth


แฟ้มภาพ


การกินอาหารคลีนเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่ดีช่วยควบคุมน้ำหนัก ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน แต่คนอาจยังรู้สึกว่าการกินคลีนเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีเวลาพอที่จะเตรียมอาหารซึ่งที่จริงแล้วการกินคลีนไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดและการกินคลีนให้ได้ผล ต้องกินอย่างถูกวิธีด้วยมาเรียนรู้วิธีการกินคลีนด้วยตัวเองเพื่อกู้สุขภาพที่ดีกัน


อาหารคลีน (Clean Food) ที่คนส่วนใหญ่ เรียกกันว่า กินคลีน (Eat Clean) คือ การกิน อาหารครบทั้ง 5 หมู่ ไม่เน้นหมู่ใดหมู่หนึ่ง ลักษณะของอาหารจะต้องสด สะอาด และไม่ ยึดติดรสชาติ แต่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ขัดสีด้วยสารเคมี หรือทําาความเข้าใจ อาหารคลีน คืออะไรผ่านกระบวนการหมักดอง ไม่ใส่สารกันบูด ผงชูรส และไม่หวานหรือเค็มจัด ตัวอย่างเช่น หากเป็นผลไม้ก็จะกินสด หากเป็นเนื้อสัตว์ก็จะไม่ติดมัน การปรุงรสจะอยู่ในระดับที่ปรุงแต่น้อยไปจนถึงไม่ปรุงเลย


กินคลีนต่างจากกินมังสวิรัติ


การกินมังสวิรัติจะไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ทุกชนิด แต่จะกินถั่ว เต้าหู้ เมล็ดพืชเพื่อช่วยสร้างโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ ผิดกับการกินคลีน เพราะสามารถกินเนื้อสัตว์ ได้ เพียงแต่ต้องไม่ติดมัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ