กิตตินนท์ ซุปเปอร์มาเก็ต

 

กิตตินนท์ ซุปเปอร์มาเก็ต

 

สวนของ กิตตินนท์ นงค์นวล ปลูกมังคุดกับลองกองเป็นหลัก แต่ที่ว่างระหว่างต้นมังคุดจะมีผักเขลียงบ้าง พริกไทยบ้างแซมอยู่ ที่ว่างระหว่างต้นลองกองจะมีต้นหมากแซมอยู่ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าของสวนบอกว่า “เป็นวิถีเก่า” เพราะถ้าปลูกมังคุดก็จะได้มังคุดอย่างเดียว ระหว่างที่รอมังคุดรอลองกอง ก็คงไม่มีอะไรขาย

การปลูกพืชแซมสวนของชาวตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นภูมิปัญญา เพราะปุ๋ยที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แต่ใช้เปลือกลองกองมาทำปุ๋ยหมักเอง

การปลูกพืชแซม คือการปลูกเพิ่มลงไป เช่น พริกไทย พลู ถั่วพู ผักเขลียง มันปู ตะไคร้ มะนาว ชะอม พริกขี้หนู เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อม

การผสมผสานอย่างที่เห็นนั้น เรียกว่า สวนสมรม ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นที่ของตำบลขุนทะเล สวนสมรมเป็นมรดกทางปัญญา สมรม หรือสมลม เป็นภาษาถิ่น หมายถึง สวนที่ปลูกพืชผสมผสานกันของผลไม้นานาชนิด ไม่มีการแยกแปลงแยกชนิด เลียนแบบระบบป่าไม้ธรรมชาติ

การทำสวนสมรม เริ่มจากการถางไม้พุ่ม ถางหญ้าออกให้หมดก่อน แล้วนำกล้าไม้ผลบางชนิดที่เพาะไว้ก่อนในกระบอกไม้ไผ่ เช่น ทุเรียน มังคุด สะตอ ละมุด ลางสาด ปลูกในหลุมที่กว้าง และลึกพอที่จะใส่กระบอกไม้ไผ่ลงไปได้เท่านั้น บางชนิดก็ปลูกเมล็ดลงไปโดยตรง เช่น จำปาดะ การปลูกไม่ต้องเป็นแถวเป็นแนว ดูแต่ระยะห่างที่พอเหมาะเท่านั้น ไม้ผลต้นไหนแคระแกร็นก็ใช้น้ำปัสสาวะรดบำรุง โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ วิธีถางก็ใช้มีดพร้า ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

ผลไม้แต่ละชนิดออกผลผลิตไม่พร้อมกัน สวนสมรมทำให้เจ้าของสวนสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ทั้งปีช่วย แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่างภาพโบราณศรัทธาในแสงแดดฉันใด สวนสมรมก็ศรัทธาในความหลากหลายฉันนั้น

 

 

ที่มา : ปันสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ