กิจกรรม Zumba dance

featured

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรม Balance Exercise ZUMBA DANCE โดยโค้ช ครูตั๋ง ชัชวาล สิงหเสนี หนึ่งในไม่กี่คนที่ได้ลิขสิทธิ์การสอนชุมบ้าในประเทศไทย ภายในงานบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
สามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter
โทร. 08-1731-8270

Shares:
QR Code :
QR Code