กิจกรรม Work shop : สมุดทำมือ

featured

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม work shop สมุดทำมือ ขึ้น ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้นำเอาวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า โดยนำกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 หน้ากระดาษ Magazine หรือกระดาษจากที่ต่างๆ ที่เหลือใช้ มาสร้างสรรค์เป็นสมุดจดเล่มใหม่ ที่มีลวดลายเฉพาะตัวไม่เหมือนใครด้วยฝีมือตัวเอง และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องทิ้ง แถมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ในงานนี้มีน้องๆเยาวชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจรรมกันอย่างคับคั่ง

Shares:
QR Code :
QR Code