กิจกรรม SOOK ตะลอนทัวร์ ศาสตร์และศิลป์

featured

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม SOOK ตะลอนทัวร์ : ศาสตร์และศิลป์ เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ “พระที่นั่งวิมานเมฆ” พระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสสถาปัตยกรรมและเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจ ต่อด้วยเรียนรู้ใน “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุด ซึ่งรวบรวมประวัติศาสตร์การก่อตั้ง และวิทยาการต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ผ่านศิลปะในการนำเสนอเรื่องราวได้อย่างลงตัว

Shares:
QR Code :
QR Code