กิจกรรม Moving forward to Healthy Organization show time

องค์กรสุขภาพดี_38

กิจกรรม Moving forward to Healthy Organization show time และถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายประชุม Online (Zoom meeting) / Facebook เครือข่ายคนไทยไร้พุง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=345668

Shares:
QR Code :
QR Code