กิจกรรม 6 X 4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3

featured

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “ปั่นปอดยิ้ม” และ เชิญ ชวน คนไทย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ และประกาศเจตนารมณ์ เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยมี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมหมออนามัย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กว่า 500 คนร่วมกิจกรรม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ