กิจกรรม เรื่องของปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

เรื่องของปาก

วันที่ 20 ต.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เรื่องของปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 มุ่งเน้นสื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบทางช่องปากจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=348846

Shares:
QR Code :
QR Code