กิจกรรม “เปล่งเสียงใส กายเป็นสุข”

featured

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม “เปล่งเสียงใส กายเป็นสุข” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายในงานมีกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการหายใจสำหรับการร้องเพลงที่ถูกต้อง,ทำความเข้าใจเสียงร้องแต่ละแบบและวิเคราะห์เสียงร้องของตนเอง,วิเคราะห์แนวเพลงที่ตนเองถนัด,Perform การร้องเพลงบนเวทีเบื้องต้น

Shares:
QR Code :
QR Code