กิจกรรม ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว สวมหมวก ลดสูญเสีย ข้ามทางม้าลายปลอดภัย

ปีใหม่ดื่มไม่ขับลดสูญเสีย

วันที่ 20 ธ.ค. 65 ณ อาคารรัฐสภา สัปปายะสถาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรม “ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว สวมหมวก ลดสูญเสีย ข้ามทางม้าลายปลอดภัย” เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรรัฐสภาและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน สร้างความร่วมมือกับรัฐสภาต้นแบบองค์กรดื่มไม่ขับ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการผลักดันนโยบายลดอุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของไทย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ที่ประชาชนส่วนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก การขับรถด้วยความเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่เคารพกฎจราจร และดื่มแอลกอฮอล์ ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=320829

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ