กิจกรรมโยคะครอบครัว

featured

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรมโยคะครอบครัว โดยมีครูบี บุษกร แก้วมรกต วิทยากรจากสถาบันโยคะวิชาการ มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด กิจกรรมนี้นอกจากสามารถเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกแล้ว ยังช่วยสานสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter
โทร. 08-1731-8270

Shares:
QR Code :
QR Code