กิจกรรมเอาชนะภูมิแพ้ 2

featured

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. มีการจัดกิจกรรม “เอาชนะภูมิแพ้ ครั้งที่ 2” พร้อมบรรยายการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทยโดย อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นวิธีการบำบัดรักษาตามแพทย์แผนไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/GYUX3z

Shares:
QR Code :
QR Code