กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

featured

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการที่เครือข่ายครูฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และถอดบทเรียนการทำงานของโรงเรียนในเครือข่าย จนเกิดเป็น ชุดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่สามารถขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/WKESUR

Shares:
QR Code :
QR Code