กิจกรรมเปิดสวนสาธารณะ พัก กะ Park

พักกะPark

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2567 ที่สวนป่าสัก ซ.วิภาดีรังสิต 5 กรุงเทพฯ นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. กล่าวว่า “สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิต จากรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพใน 4 เรื่อง 1.สูบบุหรี่ 2.ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 4.มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้อัตราการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือ 68.1% ในปี 2566 สสส. สานพลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กลุ่ม we!park และภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองสุขภาวะและชุมชนสุขภาวะ (Healthy Space Alliance) ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สุขภาวะเพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงได้ เน้นพัฒนาพื้นที่ตอบโจทย์การใช้งานของชุมชน โดยจะมีการจัดกิจกรรม “พัก กะ Park” กระตุ้นสังคมให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ นำไปสู่การฟื้นฟูอัตราการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกลับมาอีกครั้ง”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=359061

Shares:
QR Code :
QR Code